Történelmi városok Volhíniában
2019. december 22. írta: tulapruton

Történelmi városok Volhíniában

Tres ciudades historicas en Volínia

Általában a mai Luck-megyét szokás Volhíniának mondani, de a történelmi Volhínia ennél nagyobb kiterjedésű. Az általam bemutatott terület átnyúlik Rovnó, sőt Ternopol megyékbe is, ugyanakkor a megyeszékhely, Luck ezúttal kimaradt, a műemlékekben gazdag város egy külön cikket érdemel. Mindenesetre nem tudtam jobb cím alatt összefoglalni, így maradok a Volhínia elnevezésnél.
---------------------------------------------------------------------
Generalmente, el condado de Luck (Óblast de Lutsk / Волинська область) de hoy se conoce como Volínia, pero la Volínia histórica es más grande que esto. El área que he presentado en este artículo, se extiende al condados Rovno y Ternopol, pero ahora no he escrito de la ciudad Lutsk - la capital de esta region, porque tiene mucho que ver, y otra vez quiero escribir de Lutsk. En esta vez escribo de tres ciudades pequeños: Dubno, Ostrog (+ el monasterio Mezirich), Cremeñets.

kremenec.JPG

Kremenyec főtere, háttérben a jezsuita székesegyház / La plaza mayor en Cremeñets y la iglésia de Jesuitas

Summa summarum, ez a régió nagy kedvencem Ukrajnában. A terület a lengyel, litván, orosz érdekszférák határán húzódik, melyhez dél felé még csatlakozik a román, bolgár, török hatást viselő Podólia. Ezen a nagyjából Lucktól Odesszáig húzódó, 100-200 km-es sávon nagyon sokféle kulturális elem keveredett az elmúlt századokban, igazi kelet-európai multikulturális régió. Ez alkalommal a térség északi részén mutatok be három várost. A kis terület ellenére igencsak változatos vidék, szinte településenként markánsan eltér a városkép, attól függően, hogy kihez tartozott, történelme során milyen fennhatóság alatt töltött el több időt.
---------------------------------------------------------------------
Esta región es una mi favorita en Ucrania. El área situada en la frontera de las zonas de influencia polacas, lituanas y rusas. Al sur se encuentra la Podolia, donde mezclaban los impactos culturales búlgara, turca y rumana. Todo esto forma una racha, ancho 100-200 km, de Bielorussia al Mar Negro, donde una gran variedad de elementos culturales se han mezclado en los últimos siglos. Es una verdadera región multicultural en Europa del Este. Esta vez presentaré la parte norte de la región, cuál esta en la mapa en circulo azul. A pesar de su pequeño territorio, es bastante diverso, un ciudad a otro difiere notablemente, dependiendo de dónde pertenecía y bajo qué autoridad pasó la mayor parte de su historia.

_2.jpgVolhínia (kékkel bekarikázva) elhelyezkedése Ukrajna észak-nyugati részén. / La Volínia historica (en el circulo azul) ubica en la noroeste parte de Ucrania.

A terület a X. században került a Kijevi Rusz birtokába. Kijev talán legismertebb fejedelme, Vlagyimir 981-ben messze nyugatra terjesztette ki országa határait, ekkor alapította Volhínia korábbi központját, a róla elnevezett Vlagyimir-Volinszkijt. A városról, számos látnivalója miatt szintén egy külön cikkben fogok megemlékezni. Ezek a középkori századok hozták el Volhínia virágkorát. A XII. századra a tatárokkal folytatott harcokban meggyengült Kijev már nem tudta megtartani, független fejedelemséggé vált, mely 1199-ben egyesült a szomszédos Haliccsal (azaz Galíciával). Alig telik el száz év, és ez az állam is szétesik: Halics lengyel, Volhínia pedig litván fennhatóság alá került, majd a lengyel-litván unió nyomán végeredményben az egész lengyel birtokká vált. A XVI.-XVII. századi kozák-felkelések ide is elértek. 1653-ban II. János Kázmér lengyel király, cserében azért, mert III. Girej kán elárulta szövetségesét, Hmelnyickijt, 40 napos szabadrablást engedélyezett a tatároknak, aminek számos középkori emlék áldozatul esett. A terület nagyrésze 1795-ben, Lengyelország felosztásakor került a cári Oroszország kezébe.
---------------------------------------------------------------------
Este territorio fue ocupado por los príncipes de la Rus de Kiev (wikipedia). En 981, quizás el príncipe más famoso de Kiev, Vladimir extendió las fronteras de su país hacia el oeste lejos. Entonces, fundó ahí la antigua sede de Volhynia, que lleva su nombre "Vladimir-Volinsky". Esta ciudad tiene también muchas atracciones por eso debo escribir de ella en otra vez en su propio artículo. Estos siglos medievales trajeron la edad de oro de Volinia. En el siglo 12, debilitado por las batallas con los tártaros, ya no pudo retenerla, convirtiéndose en un principado independiente, que en 1199 se fusionó con su vecino Galitzia. Apenas pasaron cien años, y este estado está cayendo a pedazos: Galitzia quedó bajo el dominio de Polonia, y Volinia de Lituania. Finalmente, después de la unión polaco-lituana, se convirtió en propiedad de toda Polonia. En los 16°-17° siglos los revueltas cozacos llegaron por aquí también. En 1653 Juan II. Casimiro (Jan II Kazimierz) el rey de Polonia a cambio porque su aliado el khan de los tártaros Girei, traicionó a los rebeldes, permitió a los tártaros un robo libres de 40 días. En este tiempo muchos monumentos medievales fueron fueron destruidos. La mayoría del área fue tomada por la Rusia zarista en 1795, cuando Polonia se dividió.

Dubnó / Dubno

sam_1806.JPG

A dubnói vár a város felől / La vista del castillo en Dubno de la ciudad

Ismerkedésünket kezdjük a közel negyvenezer lakosú Dubnóval (Дубно), ami kiindulópontom volt. Él itt egy kedves ismerősöm, akinél megszállok, ha erre járok, ezúttal is innen kiindulva jártam be a környéket. Középkori alapítású, több kijevi őskrónika megemlékezik róla, de ennek ma már sok nyomát nem találjuk. Legrégibb emléke a vár, 1492-ben építtette Konsztantyin Osztrozsszkij herceg, a terület akkori ura.
---------------------------------------------------------------------
Empezamos con Dubno. Esta ciudad tiene casi cuarenta mil habitantes, y vive aquí un amigo, donde puedo dormir si vengo a este parte del país. Por eso viajaba a partir de aquí su alrededores. Fue fundado en la Edad Media, en los cronicas antiguas rusas ya mencionaban (Crónica de Nestor, en wikipedia española). Desafortunadamente, los edificios más antiguos han sido destruidos, El más antiguo la muralla del castillo, fue construido en 1492 por el príncipe Constantino Ostrozky, el dueño y gobernante de la región.

sam_1811.JPG

A vár a folyó felől / El castillo, al lado del rio

800px-dsc_0503.jpg

Az egykori városfalakból ma már csak a Lucki-kapu áll / El único detalle conservado de las murallas antiguas esta la puerta de Lutsk.

Egyik oldalról az Ikva folyó, a többi irányból pedig napjainkig mocsarak, vizesárkok övezik, így lényegében megközelíthetetlen volt. Alatta kiterjedt kazamata-rendszer húzódik, érdemes felkapaszkodni a falakra is. Dubnó régen is híres volt iparáról, elsősorban kovácsműhelyeiről.
---------------------------------------------------------------------
Por un lado está rodeado por el río Ikva y, por otro lado, en nuestros días también está rodeado de pantanos y fosos, por lo que era esencialmente inaccesible. Debajo se encuentra un amplio sistema de mazmorra y casamatas, además vale la pena subir por las murallas. Dubno ha sido conocido por su industria, especialmente por su herrería.

sam_1771.JPG

Ismerősöm munkahelye: a dubnói cukorgyár / La fábrica de azúcar en Dubno

Ma is fontos ipari központ, jelentős cukorgyárral. Mivel ismerősöm nagyon erőltette, hogy jöjjünk el a cukorgyárhoz, természetesen nem lett kihagyva, bár engem kevéssé kötnek le az efféle látványosságok.
---------------------------------------------------------------------
En nuestors días también esta un importante centro industrial, con una famosa fábrica de azúcar. Debé venir a esta fábrica también, porque mi amigo trabaja aquí, y quería me mostrarlo, aunque no estoy muy atraído por tales atracciones.

Osztrog / Ostrog

sam_1767.JPG

Ódon ház a városfal egyik bástyája tövében / Una casa antigua, situada al pie del bastión

Osztrog (Острог) jelentős kulturális központ, legkorábbi említését az Ipatyev őskrónikában találjuk 1100-ból. A XIV században készült el az a kővár, mely a korábbi fa erődítést váltotta fel. A XVI. században falai közt működött Kelet-Európa legrégibb egyeteme, a Görög-szláv Akadémia. Kiemelkedő kulturális központtá nőtt, fontos volt a könyvnyomtatás, a korban leginkább elterjedt egyházi kiadványok, Bibliák, szertartáskönyvek mellett Osztrogban készült az egyik legkorábbi szláv (cirill írásos) nyomtatott ABC is. Érdemes ellátogatni a Könyvnyomtatás Múzeumába, ahol kéziratok, régi nyomtatványok mellett a korabeli eszközökkel ismerkedhet meg a látogató. A várban írták alá azt a békeszerződést, amelyben felosztják Volhíniát a lengyelek és a litvánok között.
---------------------------------------------------------------------
Ostrog es un importante centro cultural, su primera mención conocido de 1100, en la antigua crónica de Ipatyev. El primero castillo de piedra, que reemplazó a la antigua fortificación de madera, se completó en el siglo 14. En el siglo 16 la más antigua universidad de Europa del Este: la Academia Griega-Eslava, operaba dentro de estos muros. Se convirtió en un destacado centro cultural, era importante la impresión de libros, además de las publicaciones eclesiásticas más extendidos de la época (Biblias y libros ceremoniales), uno de los primeros ABC eslavos (escritos en cirílico) se produjo en Ostrog. Vale la pena visitar el Museo de Impresión de Libros, donde se puede ver manuscritos y materiales impresos antiguos, además podemos familiarizarse con las herramientas de la impresión de libros también. En este castillo se firmó un tratado de paz que divide Volínia antigua entre polacos y lituanos.

sam_1743.JPG

Utazás Osztrogba: a megyeszékhely Rivne irányából félóránként járnak kisbuszok. / Viaje a Ostrog: los minibuses pasan cada media hora desde Rivne.

sam_1759.JPG

A vár egyik bástyája, mögötte az Úr Színeváltozása templom kupolái. / Uno de los bastiones del castillo, detrás de él se ve las cúpulas de la iglésia de Transfiguración.

sam_1768.JPG

Ház az óvárosban / Una casa en el casco de la ciudad.

Mezsirics / Mezirich

sam_1756.JPG

A kolostor látképe / La vista del monasterio

Osztorgtól mintegy 3-4 km sétával érjük el a tó partján fekvő mezsiricsi kolostort (Межирич). Járnak buszok is, de ha gyalog jövünk, akkor a tó partján tarthatunk egy kis pihenőt. A XV. században Vaszilij Osztrozsszkij építtette a várat, melynek falai részben ma is láthatóak. A kolostor építését 1612-ben kezdték el. Abból a szempontból egyedülálló (legalábbis még sehol nem láttam hasonlót), hogy az egykori várudvar közepén álló hosszúkás, önmagában is valamiféle várkastélyra emlékeztető épület közepén van a templom, amihez kétoldalt csatlakoznak a kétszintes szerzetesi lakrészek. 1820-ban tűzvész pusztított területén, melyben megsemmisült a közel kétezer kötetes könyvtár. A templom mai freskói a tűzvészt követő felújításkor készültek. A szovjet időkben bezárták, de 1991 óta ismét kolostor.
---------------------------------------------------------------------
Encontramos el monasterio Mezirich (Межирич) en la orilla del lago a unos 3-4 km de Ostrog. Hay autobuses, pero si caminamos a pie, podemos descansar junto al lago cerca del monasterio. El castillo fue construido por Vasily Ostrossky en el siglo 15, todavía se puede ver unos detalles de sus muras. La construcción del monasterio comenzó en 1612. Es único (al menos nunca he visto uno como este) que la iglesia situada en medio de un edificio alargado que en sí mismo se asemeja a un castillo. Y al que en ambos lados están conectadas las viviendas de los monjes de dos pisos. En 1820 un conflagración destruyó la biblioteca de casi dos mil volúmenes. Los presentes frescos de la iglesia se hicieron durante la reconstrucción después del fuego. En la época soviética fue cerrado, pero desde 1991 nuevamente es un monasterio.
sam_1745.JPG

A több tóból álló rendszer kedvelt a horgászok közt / Entre los pescadores es popular el lago, detrás del monasterio.

Kremenyec / Cremeñets

A Volhíniát járó utazó számára talán a legnagyobb meglepetést Kremenyec (Кременец) jelenti. Nagyjából félúton található a fentebb bemutatott Dubnó és Ukrajna második legnagyobb kolostora, Pocsajev között (a legnagyobb kolostor a Kijevi Lavra), így megközelítése egyszerű, gyakran járnak kisbuszok,a Ternopol - Luck buszok is keresztülhaladnak rajt. A Volhíniai-fejedelemség felosztásakor Galíciához került. Nem várnánk hogy ennyire távol mindentől, ilyen szép lengyel várost találjunk.
---------------------------------------------------------------------
Quizás la mayor sorpresa para el viajero que viaja a Volinia será Cremeñets (Кременец). Ubica a mitad de la ruta entre Dubno y el segundo monasterio más grande de Ucrania, Pochaev (el monasterio más grande es el Kiev Lavra). Por lo tanto, su enfoque es fácil, hay minibuses frecuentes y los autobuses Ternopol - Luck también pasan por él. En la división del principado Voliniano, llegó a Galitzia Polaca. No esperaríamos encontrar una ciudad polaca tan hermosa tan lejos de todo.

sam_1892.JPG

Kilátás a várból / La vista del castillo

Legjelentősebb műemléke a Jezsuita-kolostor, 1636-ból. Az alig húszezres kisvárosban ezen kívül még jópár XVI.-XVII. századi épületet találunk.
---------------------------------------------------------------------
El monumento más significativo es el monasterio jesuita de 1636. Además quedaron algunos edificios de los siglos 16°-17° en esta pequeña ciudad, donde vive poco más de 20,000 habitantes.

sam_1863.JPG

sam_1873.JPG
Bár elég meredek ösvényen tudunk csak felkapaszkodni, mindenképp érdemes a város fölé magasodó erőd romjait is megnézni. A XIII. században ellenállt Batu kán támadásának, de a tatár veszély elmúltával stratégiai jelentősége megszűnt, és lassú pusztulásnak indult. A várfalakról feledhetetlen a kilátás, innen szépen áttekinthetjük Kremenyec régi házait.
---------------------------------------------------------------------
Mientras que sólo podemos subir por el camino bastante empinado, sin duda vale la pena visitar las ruinas de la fortaleza que se eleva sobre la ciudad. En el siglo 13 resistió el ataque de Batu Khan, pero cuando cesó la amenaza tártara, su importancia estratégica desapareció y comenzó a morir lentamente. Desde los muros del castillo tiene una vista inolvidable, desde aquí se puede tener una buena visión general a las casas antiguas de Cremeñets.

sam_1891.JPG

Ha érdekel a poszt-szovjet régió, csatlakozz facebook csoportunkhoz! Itt felteheted a kérdéseidet a térséget jól ismerőkhöz, megoszthatod képeidet, élményeidet is! Katt ide: Poszt-szovjet utazás.
---------------------------------------------------------------------
Si te interesa la región post-sovietica, ¡únase a nuestro grupo de Facebook! Aquí puedes hacer tuyas preguntas y compartir tuyos fotos y experiencias! Somos húngaros, pero hablamos ruso, castellano, un poco italiano y francés. Haga clic aquí: Poszt-szovjet utazás.

Források / Referencias: 
Volhínia történelme wikipédia
Castellano: Óblast de Volinia en wikipedia.

A bejegyzés trackback címe:

https://tulapruton.blog.hu/api/trackback/id/tr1414929510

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.